Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP PUP w Rypinie


Wstęp deklaracji

Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP www.bip.pup.rypin.pl

Dane teleadresowe jednostki

Adres: ul. Nowy Rynek 14, 87-500 Rypin

Godziny pracy: Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30 - 15:30
                     Wtorek: 8:00 - 16:00

Sekretariat:

Tel.:
54 280-21-44 lub 54 280-21-45
Fax: 54 280-24-79
NIP: 8921160599
REGON: 910933859

Data publikacji strony internetowej: 2005-03-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-16


Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  •  zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne są częściowo dostępne w formie pdfów.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-01-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników urzędu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Cielicka, acielicka@rypin.praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 2802144 lub 54 2802145. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Nowy Rynek 14
87-500 Rypin
 
Budynek Urzędu wyposażony jest w wejście schodowe oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się tablica informacyjna. Na wprost wejścia znajdują się schody prowadzące na I piętro.  Obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się na I piętrze. Z uwagi na brak windy, obsługa klientów z niepełnosprawnością ruchową odbywa się na parterze. Po wcześniejszym zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością, pracownik schodzi do klienta.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Urząd nie dysponuje parkingiem, istnieje jednak możliwość wjechania samochodu osoby niepełnosprawnej ruchowo na teren posesji Urzędu.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabo widzących.
Nie ma zakazu wejścia do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Wytworzył: Agnieszka Cielicka (16 stycznia 2020)
Opublikował: Agnieszka Cielicka (16 stycznia 2020, 13:26:39)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Cielicka (24 stycznia 2020, 08:16:25)
Zmieniono: częściowa dostępność informacji na stronie w formie plików pdf

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 83

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij