Poczta elektroniczna

Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63§2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca: “Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych”.
W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: tory@praca.gov.pl

Wymagane formaty:
do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne:

.pdf

Do danych zawierających dane graficzne :

.gif

 Do kompresji dokumentów elektronicznych:

.zip
.rar

Informatyczne nośniki danych:


CD

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Sobociński (10 sierpnia 2006)
Opublikował: Grzegorz Sobociński (10 sierpnia 2006, 08:35:36)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Trzcińska (4 listopada 2016, 11:52:30)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10960